Najlepsze wydarzenia dla Polonii w Niemczech

Kabaret Młodych Panów

München
22 września

Godz. 19.00, Tonhalle